Talouskasvu

Tämän luvun tavoitteet:
 • Ymmärtää mitä talouskasvu on ja mihin sitä tarvitaan
 • Ymmärtää milloin talouskasvu alkoi ja miten se on vaikuttanut
 • Ymmärtää mistä talouskasvu syntyy ja miten siihen voidaan talouspolitiikalla vaikuttaa
 • Ymmärtää miksi jotkin maat ovat rikkaita mutta toiset vielä köyhiä
 • Ymmärtää miten talouskasvu vaikuttaa hyvinvointiin
Keskeisiä käsitteitä:
 • Elintaso ja sen kasvu
 • Ideat kasvun lähteinä
 • Teknologia ja sen kehitys
 • Yritykset ja tuotanto
 • Koulutus, investoinnit ja säästäminen
 • Hyvinvointi