Markkinat ja hinnanmuodostus

Tämän luvun tavoitteet:
 • Tunnistaa erilaisia markkinoita ja niiden toimijoita
 • Ymmärtää ostajien ja myyjien käyttäytymistä markkinoilla
 • Ymmärtää kilpailullisten markkinoiden edellytykset ja ominaisuudet
 • Osata arvioida markkinavoiman merkitystä erilaisilla markkinoilla
 • Hahmottaa hintakattojen ja minimipalkkojen vaikutukset
 • Tiedostaa uusien teknologioiden mahdollisuudet markkinoiden muokkaamisessa
Keskeisiä käsitteitä:
 • Kysyntä- ja tarjontakäyrä
 • Kilpailullinen markkina
 • Kilpailullinen tasapaino ja tasapainohinta
 • Kysyntä- ja tarjontakäyrän muutokset
 • Markkinavoima ja monopoli
 • Markkinahäiriöt