Ulkoisvaikutukset ja julkistalous

Tämän luvun tavoitteet:
 • Ymmärtää miksi markkinatalous vaatii toimiakseen tehokkaita instituutioita, joiden ylläpitämiseen tarvitaan julkista valtaa
 • Ymmärtää miksi koordinoimaton toiminta (sääntelemätön markkinatalous) voi johtaa kaikkien kannalta epätarkoituksenmukaiseen lopputulokseen
 • Ymmärtää miksi julkista valtaa tarvitaan korjaamaan markkinoiden epäonnistumista
 • Ymmärtää miksi tuloeroja voidaan pitää epäoikeudenmukaisena ja julkista valtaa tarvitaan myös puuttumaan tulonjakoon
 • Ymmärtää miksi myös julkisen vallan toiminnasta aiheutuu kustannuksia ja julkinen valta voi tehdä virheitä
Keskeisiä käsitteitä:
 • Omaisuuden suoja
 • Ulkoisvaikutus
 • Korjaava verotus
 • Kaupattavat päästöluvat
 • Julkishyödyke
 • Vapaamatkustus
 • Tuloerot
 • Gini-kerroin
 • Progressiivinen verotus