Talouden maailma

Tämän luvun tavoitteet:
  • Ymmärtää taloudellisten olojen suuri vaihtelu maapallolla
  • Saada yleiskäsitys taloudellisesta kehityksestä
  • Tuntea markkinatalouden tärkeimmät instituutiot
  • Ymmärtää suhteellisen edun periaate ja erikoistumisen edut
Keskeisiä käsitteitä:
  • Markkinatalous
  • Komentotalous tai suunnitelmatalous
  • Vaihtoehtoiskustannus
  • Suhteelliset hinnat