Globaalit haasteet

Tämän luvun tavoitteet:
  • Tutustua lähemmin suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin taloustieteen näkökulmasta
  • Tunnistaa talouskasvun aiheuttamat paineet ympäristölle ja hahmottaa mahdollisia ratkaisuja
  • Ymmärtää köyhyyden syitä ja seurauksia
  • Hahmottaa digimaailman jättiläisyritysten kilpailulle aiheuttamat ongelmat
Keskeisiä käsitteitä:
  • Ulkoisvaikutukset ilmastokysymyksissä
  • Kestävän kehityksen määritelmät ja ekologinen jalanjälki
  • Absoluuttinen ja suhteellinen köyhyys
  • Kilpailun vääristyminen kaksisuuntaisilla markkinoilla