Suhdannevaihtelut

Tämän luvun tavoitteet:
  • Mitä tarkoitetaan suhdannevaihteluilla.
  • Miksi kysynnän muutokset voivat vaikuttaa kokonaistuotantoon
  • Miten finanssi- ja rahapolitiikka voi tasoittaa suhdannevaihteluita.
  • Miten yleisen korkotason lasku on vaikuttanut rahapolitiikkaan.
Keskeisiä käsitteitä:
  • Työvoima, työllisyysaste ja työttömyysaste
  • Potentiaalinen tuotanto ja tuotantokuilu
  • Korkeasuhdanne ja matalasuhdanne
  • Finanssipolitiikan kerroinvaikutus
  • Nollakorkoraja